Sunday, January 15, 2012

[ share ] Nama-nama Yang Tidak Sesuai Untuk Anak ( Pt 3 )

 1. 'Abbaasah = sentiasa berwajah muram
 2. 'Arabiyyah = bahasa Arab
 3. 'Anuud = awan yang banyak menyimpan hujan,derhaka
 4. 'Imaarah = bangunan
 5. 'Unaizah = kambing betina''Inaan = tali kekang
 6. Ghuruub = terbenam matahari
 7. Ghushuun = dahan-dahan kayu
 8. Ghaitsaa' =gerimis
 9. Ghazaalah = rusa betina,matahai sedang menanjak
 10. Fidhdhah =perak
 11. Qumriyyah = terkukur betina
 12. Qathiifah = permaidani
 13. Qilaadah = kalung
 14. Quut = bahan makanan 
 15. Kaliilah = yang lemah,tumpul

No comments:

jom baca entri ni juga...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...